Tarief

Rechtsbijstand/ Tarieven

 

Gefinancierde rechtsbijstand

"Mensen met minder geld kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Dat wordt ook rechtsbijstand genoemd. Komt iemand in aanmerking voor hulp, dan vraagt de advocaat aan de Raad voor Rechtsbijstand of hij "op toevoeging" iemand bij mag staan in een procedure. De Raad boordeelt het verzoek en regelt de betaling. Iemand moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. Die eigen bijdrage kan variëren van € 196 tot € 823 (bedragen per 1 januari 2014), afhankelijk van het inkomen. De rechtsbijstand heeft alleen betrekking op de kosten van een advocaat. Andere kosten, zoals griffierecht, kosten van uittreksels, deurwaarderskosten moet iemand zelf betalen. Wél kan men proberen deze kosten te verhalen op de tegenpartij. Iemand die een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand, is niet gevrijwaard van een eventuele kostenveroordeling.
Zie voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand."

 

Uurtarief advocaat

Bij het intakegesprek is het eerste half uur gratis, dit geldt overigens niet voor merkdeponeringen, daarna is ons uurtarief 150,- euro ex Btw.

Als uw inkomen laag is komt u mogelijk in aanmerking voor gefinanciërde rechtsbijstand, zie voor meer informatie hierover de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Als uw inkomen laag is worden uw kosten door de Raad voor Rechtsbijstand vergoed u hoeft dan alleen de eigen bijdrage en de griffierechten te betalen.

U kunt op kantoor pinnen met IZettle.