Rechtsgebieden

We behandelen niet alle rechtsgebieden, hieronder kunt u lezen welke rechtsgebieden we behandelen.

Bestuursrecht:

Sociaalzekerheidsrecht o.a.:

-Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO))

-Werkloosheidswet (WW)

-Ziektewet (ZW).

-Algemene ouderdomswet  (AOW)

-Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

-Algemene nabestaandenwet (Anw)

-Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 

-Participatiewet (participatiewet opvolger van de WWB)

-Wet werk en bijstand (WWB)

-Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

-Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

-Toeslagenwet (TW)

Belastingrecht (toeslagen):

-Huurtoeslag

-Kinderopvangtoeslag

-Zorgtoeslag

 

Privaatrecht:

Contractenrecht

Consumentenrecht

Huurecht

Intellectuele Eigendom:

- Auteursrecht

- Merkenrecht

- Naburige rechten

- Informatierecht

 

Voor arbeidsrecht, familierecht en strafrecht kunt u helaas niet bij ons terecht.