Privacy Statement

 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pattynama.biz Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Sofinummer
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pattynama.biz Advocatenkantoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- strafrechtelijk verleden
- burgerservicenummer (BSN)


Waarom we gegevens nodig hebben
Pattynama.biz Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Pattynama.biz Advocatenkantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en voor de uitvoering van de opdracht die door u aan ons is verstrekt. 


Hoe lang we gegevens bewaren

Pattynama.biz Advocatenkantoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 20 jaar.


Delen met anderen
Pattynama.biz Advocatenkantoor verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


In kaart brengen websitebezoek
Pattynama.biz Advocatenkantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pattynama.biz. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pattynama.biz Advocatenkantoor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.pattynama.biz
Telefoonnummer: 020 3374045
Bedrijfsadres: Marnixstraat 4 huis
1015 XH Amsterdam
Postadres: Marnixstraat 4 huis
1015 XH Amsterdam


Beveiliging
Pattynama.biz Advocatenkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@pattynama.biz